Meniu
Cosul tau

Procedura de verificare metrologica a cantarelor

Introducere

Cântarele electronice comercializate pe piața Republicii Moldova ce sunt utilizate în domeniul de interes public aflate în exploatare de persoane fizice sau juridice, obligatoriu pe perioada de utilizare trebuie sa fie supuse verificării metrologice periodice și însoțite de buletinul metrologic ce confirmă verificarea metrologică și perioada valabilă.


Conform Pct. 3 din LISTA oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016

La introducerea pe piaţă şi/sau darea în folosinţă a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal conform art. 13 alin. (1) din Legea metrologiei, cu excepţia mijloacelor de măsurare şi aparatelor de cîntărit cu funcţionare neautomată specificate în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, controlul metrologic legal se exercită, conform prevederilor regulamentelor generale de metrologie legală, prin următoarele modalităţi:

  1. aprobarea de model;
  2. verificarea metrologică iniţială;
  3. verificarea iniţială CE;
  4. supravegherea pieţei.
Verificarea inițială CE

Conform Pct. 4 din LISTA oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016

Prezenţa, pe un mijloc de măsurare, a marcajului de verificare iniţială CE corespunzător demonstrează că acesta a fost supus unor controale adecvate (aprobarea de model CE, verificarea iniţială CE) şi, în consecinţă, atunci cînd mijlocul de măsurare este importat sau dat în folosinţă în Republica Moldova, nu mai este necesar să se repete controalele care au fost deja efectuate. Verificarea iniţială CE este valabilă, din momentul acordării ei, pînă la finele anului următor celui în care a fost aplicat marcajul de verificare iniţială CE.


Important! Marcajul ce confirma verificarea inițiala CE deseori este confundat cu marcajul ”China Export” CE, pentru a nu confunda aceste marcaje vedeți mai jos imaginea:Mijloacele de măsurare utilizate în domeniul de interes public

Conform Pct. 8 din LISTA oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016

Mijloacele de măsurare utilizate în domeniul de interes public, aflate în exploatare la persoane fizice sau juridice, indiferent de modalitatea de introducere pe piaţă, se supun în mod obligatoriu controlului metrologic legal, care, conform documentelor normative aplicabile, se realizează prin următoarele modalităţi:

  1. verificarea metrologică periodică;
  2. verificarea metrologică după reparare;
  3. supravegherea în utilizare a mijloacelor de măsurare.
Verificarea metrologică periodică

Conform Pct. 9 din LISTA oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016

Prima verificare metrologică periodică a mijloacelor de măsurare şi a aparatelor de cîntărit cu funcţionare neautomată specificate în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 se efectuează la expirarea intervalului de timp specificat în coloana 5 din tabel, calculat începînd cu anul indicat pe marcajul metrologic suplimentar. Verificarea metrologică periodică respectivă se va efectua în prima lună a anului următor celui în care a expirat intervalul de timp menţionat.
Buletin de verificare metrologică

Conform Pct. 10 din LISTA oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016

La efectuarea verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparaţie a mijlocului de măsurare se eliberează, în mod obligatoriu, un buletin de verificare metrologică.


Important! Verificarea periodică sau după reparare se efectuiază în service centru autorizat sau la Centrul de Mtrologie Aplicată si Certificare (CMAC)
Modul de efectuare a aprobării de model a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal

Anexa nr.1. la Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal

Anexa nr.2. la Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal

Tabelul (Categoriile si Asortimentele) la Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal

Magazinul online ADPOS.md foloseste cookie-uri pentru a îmbunătăți navigarea Dvs pe site. Prin navigarea pe acest site, sunteți de acord cu politica de confidențialitate, prelucrarea datelor cu caracter personal și utilizarea cookie-urilor.