Un nou model de echipament de casă și control de la importatorul exclusiv în Republica Moldova SRL „YAKI INC” - Daisy Compact S. Decizia a fost emisă la data de 11 aprilie 2023.


DECIZIE

Privind includerea modelului de casă și control în Registrul unic al echipamentelor de casă și control.

În temeiul pct.23 din Regulamentul privind certificarea echipamentelor de casă și control, aprobat prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și control nr. 26-11/1-19/01-2021 din 10.06.2021, cât și rezultatul examinării cererii nr. 222 din 03.03.2022 privind includerea modelului echipamentului de casă și control Daisy Compact S, (de tip mașină de casă și de control cu memorie fiscală) în Registrul unic al echipamentului de casă și de control depusă de către solicitantul SRL “YAKI INC”, codul fiscal 1013600018990, Raportului de testare nr. 24 din 10.04.2023 și Avizul tehnic nr.24 din 10.04.2023 prezentate de către Centrul de Certificare a echipamentelor de casă și control, din cadrul I.P. “Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.


DECID:

1. Se include în Registrul unic al echipamentelor de casă și control modelul echipamentului de casă și de control:
Tip – mașină de casă și control cu memorie fiscală;
Model – DAISY COMPACT S;
Grupul de clasificație – portativ și de system;
Producător – “Daisy Tech JSC”, Bulgaria;
Furnizor – SRL ”YAKI INC”, codul fiscal 1013600018990, mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă nr. 19 bl.1 of.55;
Sfera de aplicare – comerț și prestarea serviciilor;
Codul de înregistrare – L1.

2. Prezenta Decizie intră în vigoare din data emiterii.