În ”Monitorul oficial” a fost din nou publicat Codul contravențional cu toate modificările și adiționările, care au intrat în vigoare de la 16 martie. Una dintre schimbările cheie este majorarea sumei unei unități convenționale, care se folosește la calcularea amenzilor pentru încălcarea legii, de la 20 la 50 lei. În același timp a fost corectată pedeapsa pentru majoritatea încălcărilor legii. 

În noul Cod convențional redactat au fost introduse redactări și la pag. 293 ”Încălcarea regulilor de utilizare a mașinii de casă și control (MCC)”. Amenzile pentru încălcarea în acest domeniu, în ciuda nominalului (în unități convenționale) micșorarea mărimii pedepsei, în echivalente bănești totuși au crescut. Pentru majoritatea încălcărilor este prevăzută o amendă, de asemenea este prevăzut un nou tip de încălcare.


Să analizăm noile încălcări și pedepse în cazul utilizării necorespunzătoare a MCC.


Utilizarea MCC fără memorie fiscală, defecte, fără plombă / neînregistrate la autoritatea fiscală sau fără contract de deservire tehnică cu furnizor autorizat, presupune aplicarea unor amenzi în sumă de la 18 până la 30 unități convenționale (900 – 1 500 lei). Înainte amenda era de 50 unități convenționale (1 000 lei). 


Deteriorarea sau distrugerea deliberată a MCC, sau schimbarea intenționată a memoriei fiscale sau programul de aplicare a MCC – amendă pentru persoana autorizată în mărime de la 45 până la 90 unități convenționale (2 250 – 4 500 lei), în loc de 150 unități convenționale (3 000 lei) care era valabil înainte).


Deteriorarea, pierderea, distrugerea, lipsa registrului MCC legalizat și conform ordinului stabilit pentru înregistrarea cronologică a datelor fiscale, care sunt stocate în memoria fiscală, sau dacă nu este completat în mod regulat sau deplin, atrag amenzi fiscale în sumă de la 18 până la 30 unități convenționale (900 – 1 500 lei) în loc de 50 unități convenționale (1 000 lei) anterior.


Lipsa Mașinii de casă și control sau efectuarea de plăți fără utilizarea MCC, dar și eliberarea bonului MCC fără toate elementele solicitate, sau eliberarea bonului, suma căruia nu corespunde cu suma achitată real, sau neeliberarea intenționată sau schimbarea bonului se amendează pentru persoane fizice cu o sumă de la 18 până la 42 unități convenționale (900 – 2 100 lei), pentru persoane autorizate cu o sumă de la 30 până la 90 unități convenționale (1 500 – 4 000 lei), iar pentru persoane juridice cu o sumă de 50 unități convenționale (1 000 lei). 


Prezența unui surplus sau a unei insuficiențe în sertarul de bani pentru MCC sau într-un alt loc special conceput pentru primirea și stocarea temporară a banilor din activități curente care depășesc o unitate convențională atrage după sine impunerea unei amenzi în suma de 18 la 30 unități convenționale în loc de 50 unități convenționale, așa cum a fost înainte, adică 900 - 1 500 lei în loc de 1 000 lei.


Neimprimarea benzii de control sau distrugerea lor înainte de expirarea perioadei de păstrare implică aplicarea unei amenzi de la 48 la 60 unități convenționale, în loc de 100 unități convenționale, așa cum a fost anterior. Asta înseamnă că acum se aplică amenda de 2 400 - 3 000 de lei în loc de 2 000 de lei.


Absența într-un loc vizibil al anunțului, cu ajutorul căruia utilizatorul este informat despre dreptul de a cere bonul și obligația de a o prezenta atunci când se analizează o posibilă reclamație, persoana este amendată cu o sumă de la 30 până la 45 unități convenționale (1 500 – 2 250 lei). Pentru amenda care înainte era în sumă de 75 unități convenționale (1 500 lei).


Deteriorarea, pierderea, distrugerea, lipsa cărții tehnice sau cartelei de înregistrare, sau registrul de asistență tehnică a MCC, duce la amenzile în sumă de la 18 la 30 unități convenționale (900 – 1 500 lei). Înainte era valabilă amenda de 50 unități convenționale (1 000 lei).


Implementarea activităților pentru instalarea, repararea, asistența tehnică a MCC fără prezența certificatului de înregistrare în calitate de centru de servicii a MCC cu memorie fiscală, sau lipsa certificatului de implementarea activităților de instalare, reparare, asistența tehnică prin prezența certificatului de înregistrare sau lipsa implementării activităților de instalare, reparare, asistența tehnică prin prezența certificatului corespunzător de competență tehnică și expirarea termenilor, sau incomplete înregistrarea registrului contabil de asistență tehnică a MCC duce la amenzi în sumă de la 42 la 60 unități convenționale (2 100 – 3 000 lei) pentru persoanele fizice și pentru persoanele autorizate de la 45 la 90 unități convenționale (2 250 – 4 500 lei). 


În Codul despre încălcarea legii pentru prima dată este prevăzută pedeapsa pentru exploatare (inclusiv asistența tehnică) MCC, excluse din Registrul unificat de case de marcat, precum și cele scoase din registrul (înregistrat) la autoritatea fiscală. Amenda pentru persoanele fizice este în sumă de la 50 la 100 unități convenționale (2 500 – 5 000 lei), pentru persoanele autorizate o sumă de la 100 până la 200 unități convenționale (5 000 – 10 000 lei) și pentru persoanele juridice o sumă de la 200 la 300 unități convenționale (2 250 – 4 500 lei).