La 26 august 2022 a fost aprobată introducerea unui nou model de MCC (mașină de casă și control) în Registrul Unic al echipamentelor de casă și control prin Decizia Serviciului Fiscal de Stat Nr.12, astfel documentul spune:


”În temeiul pct. 23 din Regulamentul privind certificarea echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control nr. 26-11/1-19/01-2021 din 10.06.2021, precum și în urma examinării cererii nr. 218 din 03.03.2022 privind includerea modelului echipamentului de casă și de control DAISY COMPACT M (de tip mașină de casă și de control cu memorie fiscală) în Registrul unic al echipamentului de casă și de control, depusă de către solicitantul „YAKI INC” S.R.L., codul fiscal 1013600018990, Raportului de testare nr. 12 din 26.08.2022 și Avizului tehnic nr. 12 din 26.08.2022, prezentate de către Centrul de Certificare a echipamentelor de casă și de control din cadrul I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”,


DECID:

1. Se include în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control modelul echipamentului de casă și de control:

  • tip - mașină de casă și de control cu memorie fiscală;
  • model - DAISY COMPACT M;
  • grup de clasificație – portativă și de sistemă;
  • producător - „Daisy Tech JSC”, Bulgaria;
  • furnizor – „YAKI INC” S.R.L., codul fiscal 1013600018990, mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă nr.19, bl.1, of.55;
  • sferă de aplicare - comerț și prestarea serviciilor;
  • cod de înregistrare – J8.

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii.


DIRECTOR ADJUNCT                                                             Valeriu VLAS


Nr. 12. Chişinău, 26 august 2022.”